• BannerThang11-2017
    BannerThang11-2017
  • Slide banner 4
    Slide banner 4
  • Slide banner 1
    Slide banner 1

Văn hóa tổ chức

Gia nhập vào đại gia đình Phú Thế Hưng, tất cả nhân viên phải cam kết phục vụ khách hàng với phương châm:

tuyendung2 tuyendung3
 LỊCH SỰ - VUI VẺ  LẮNG NGHE – HỢP TÁC
tuyendung4 tuyendung5
 NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC  TẬN TỤY – SÁNG TẠO

 

HTV Family

150.000đ/tháng
Tốc độ
10Mbps
Đăng ký ngay

HTV Maxi

220,000đ/tháng
Tốc độ
12Mbps
Đăng ký ngay

HTV Biz

290,000đ/tháng
Tốc độ
15Mbps
Đăng ký ngay

HTV Power

360,000đ/tháng
Tốc độ
20Mbps
Đăng ký ngay

Đối tác

To Top To Bottom