• BannerThang11-2017
    BannerThang11-2017
  • Slide banner 4
    Slide banner 4
  • Slide banner 1
    Slide banner 1

Khu vực Đắk Nông

CHÍNH SÁCH GIÁ

(áp dụng từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

CSG-DAK-NONG-T5-20172-1024x770

HTV Family

150.000đ/tháng
Tốc độ
10Mbps
Đăng ký ngay

HTV Maxi

220,000đ/tháng
Tốc độ
12Mbps
Đăng ký ngay

HTV Biz

290,000đ/tháng
Tốc độ
15Mbps
Đăng ký ngay

HTV Power

360,000đ/tháng
Tốc độ
20Mbps
Đăng ký ngay

Đối tác

To Top To Bottom